Skriv ut den här sidan

Affektiva- och Ångestprogrammet

Affektiva- och Ångestprogrammet erbjuder ett tidsbegränsat behandlingsprogram för dig med depression, bipolär sjukdom typ II eller ångestsjukdom.

Vårt uppdrag

Vi tar emot patienter med depression, bipolär sjukdom typ II eller ångestsjukdom. De huvudsakliga delarna i verksamheten är psykiatrisk utredning och bedömning samt behandling. Vi är även ett kunskapscentrum som bedriver forskning, kunskapsutveckling och undervisning inom det affektiva området.

Behandling

Utifrån nationella riktlinjer och regionala vårdprogram erbjuder vi

  • Farmakologisk behandling
  • Psykopedagogiska insatser enskilt eller i grupp
  • Kognitiv beteendeterapi i grupp
  • Kuratorsinsatser
  • Arbetsterapeutiska insatser
  • Elbehandling (ECT)
  • TMS-behandling (Transkraniell magnetstimulering)
  • Ljusbehandling

Vilka jobbar här?

Läkare, psykologer, sjuksköterskor, kuratorer, arbetsterapeut, fysioterapeut, medicinska sekreterare och receptionist. Vi samarbetar med Karolinska Institutet samt andra högskolor och universitet varför det är vanligt att vi har medarbetare under utbildning (t ex psykolog- och läkarutbildning) i vår ordinarie verksamhet.