Personcentrerad vård

Nu har vi börjat arbeta med Personcentrerad vård inom vår heldygnsvård. Det innebär i stora drag att patienten blir delaktig i hela sin vårdprocess. Vi sätter helt enkelt patienten i centrum.

Jobba hos oss

Välkommen att söka jobb hos oss. Vi söker duktiga och engagerade medarbetare.

Nya lokaler i sikte

Nu pågår ombyggnation av vår heldygnsvård för fullt. Till hösten blir de första avdelningarna klara. När alla avdelningar är klara har vi fått fler vårdplatser, fler och mindre avdelningar samt fler enkelrum. 

Dövpsykiatri-programmet

Vårt dövpsykiatriprogram vänder sig till dig som har en psykiatrisk sjukdomsbild och är döv, hörselskadad eller dövblind. Vi tar emot patienter från hela landet.

Journal via nätet

Sedan april 2017 inför successivt Journal via nätet på några mottagningar inom psykiatrin. Du som är patient på de här mottagningarna och som 18 år eller äldre, kan läsa din journal via säker inloggning med e-legitimation på 1177 Vårdguiden.