Skriv ut den här sidan

Organisation

Psykiatri Sydväst har cirka 500 helårsanställda, fördelade på tre sektioner, som leds av en ledningsgrupp, och stöds av en administrativ enhet som är gemensam för kliniken. 

I ledningsgruppen ingår verksamhetschef, sektionschefer, administrativ chef samt sekreterare.  Adjungerande är chefsöverläkare, controller och personalspecialist. Andra medarbetare inom Psykiatri Sydväst kan även kallas in som föredragande vid behov av speciell kompetens.

Högsta ansvariga chef inom Psykiatri Sydväst är verksamhetschef Nils Lindefors.

Sedan den 1 januari 2016 har vi en ny organisation. Nu har kliniken en heldygnsvårdssektion, en öppenvårdssektion samt en processektion. 
Här kan du läsa mer om de olika sektionerna 

Nedan kommer inom kort ett nytt organisationsschema att läggas upp.

Ny organisation - frågor kring den?

Alla psykiatriska verksamheter inom Stockholms läns landsting kommer att införa ett gemensamt arbetssätt kring behandling av olika tillstånd. Därför har vi valt att göra en omorganisation för att underlätta det arbetet. Vår nya organisation trädde i kraft den 1 januari i år.

Vi har nu en gemensam remissingång via vår nya Utredningsenhet och våra mottagningar kommer att rikta in sig på specifika diagnoser och erbjuda dig som är patient en förbättrad och mer specialiserad vård.

Är det något du inte förstår eller undrar över kring vår nya organisation är du varmt välkommen att kontakta oss via vår funktionsbrevlåda (se länk nedan) eller per telefon 073-052 92 80. Telefonen är bemannad helgfri måndag-torsdag 8.00-16.30 och fredag 8.00-16.00 och det är även inom dessa tidsramar som brevlådan besvaras.

Senast ändrad: 2016-02-19