Skriv ut den här sidan

Heldygnsvård

Heldygnsvården är både en möjlighet och säkerhet för dig som patient. Inom heldygnsvården är du inlagd på en avdelning och kan få en högre grad av omvårdnad och behandling när det behövs.

När krisen har lagt sig blir du utskriven från heldygnsvården och kan få fortsatt hjälp och stöd inom en öppenvårdsmottagning. Målet är att du ska få hjälp att tillfriskna så pass mycket att du kan avsluta din behandling hos oss.

Inom heldygnsvården vårdas du endast en begränsad tid, alltifrån en dag till några veckor. På avdelningarna arbetar läkare, sjuksköterskor och skötare. Det finns ofta även kuratorer och arbetsterapeuter kopplade till verksamheterna.

Vi bygger om

Från sommaren 2016 till slutet av 2019 kommer vi successivt att bygga om våra lokaler för heldygnsvård. Efter ombyggnaden kommer vi att få: 

  • Fler vårdplatser 
  • Fler och mindre avdelningar 
  • Fler enkelrum
  • Bättre anpassade lokaler 
  • Bättre förutsättningar för personcentrerad vård 

Nu i oktober 2017 har vi haft invigning av de första färdigställda lokalerna, där fyra avdelningar nu har flyttat in.

Vi försöker genomföra ombyggnaden utan alltför stora störningar för patienter och medarbetare. Tyvärr kan vi  inte undvika störningar helt och hållet, och ber om din förståelse för det.