Skriv ut den här sidan

OCD-programmet

OCD- programmet erbjuder ett tidsbegränsat behandlingsprogram för dig med tvångssyndrom, dysmorfofobi, samlarsyndrom, trickotillomani och dermatillomani.

Vårt uppdrag

De huvudsakliga delarna i verksamheten är psykiatrisk utredning och bedömning samt behandling. Vi bedriver även utvecklingsarbete och forskning kring tvångssyndrom och relaterade tillstånd.

Behandling

Utifrån nationella riktlinjer och regionala vårdprogram erbjuder vi

  • Medicinsk behandling
  • Psykologisk behandling (kognitiv beteendeterapi)
  • Utbildningsträffar för anhöriga

Vilka jobbar här?

Läkare, psykologer, sjuksköterskor och medicinska sekreterare. Vi samarbetar med Karolinska Institutet samt andra högskolor och universitet varför det är vanligt att vi har medarbetare under utbildning (t ex psykolog- och läkarutbildning) i vår ordinarie verksamhet.

Senast ändrad: 2018-02-08