Skriv ut den här sidan

Utredningsenheten - din ingång till oss

Utredningsenheten är Psykiatri Sydvästs gemensamma remissmottagning som arbetar med utredning och specialistbedömning av dina svårigheter. Du kommer till oss via remiss från din läkare på vårdcentralen eller motsvarande.

Alla remisser och egenanmälningar som kommer in till Utredningsenheten bedöms av specialistläkare. Remissgenomgång sker alla vardagar. Om vi anser att egenanmälan eller remiss inte tyder på att behov av specialistpsykiatri föreligger, får den som inkommit med remissen besked om detta via remissvar eller brev.

På Utredningsenheten ansvarar vi för att ditt ärende utreds och bedöms på ett bra sätt så att vidare handläggning blir möjlig. Vi anpassar utredningens omfattning efter behov och beaktar förstås även eventuell tidigare utredning och psykiatrisk vård.

I många fall leder besöket hos oss till råd till remitterande läkare eller hänvisning till annan lämplig instans där du får bäst hjälp. I andra fall kan tidsbegränsad behandling erbjudas inom Psykiatri Sydväst, vid något av våra behandlingsprogram här på kliniken.

Till dess att vi gemensamt beslutat att vi övertar ansvar för din psykiatriska behandling kvarstår ansvaret, t.ex. för eventuell medicinering och sjukskrivning, hos din remitterande läkare.

Till dig som patient - egenanmälan/rådgivning

Om du vill göra en egenamälan för att få vård hos oss på Psykiatri Sydväst, vänder du dig till Jourmottagningen, som tar emot din anmälan.

Din egenanmälan kommer där att bedömas av en specialistläkare tillsammans med de andra remisser som kommer in. En egenanmälan leder till att du antingen får en tid för ett första bedömningssamtal eller att du hänvisas till annan vårdgivare. Om du bedöms behöva specialistpsykiatrisk vård, erbjuds du att följa ett av våra tidsbegränsade program. 

För rådgivning eller för att lämna en egenamälan ringer du Jourmottagningen på tel 08-585 849 20, telefontid helgfria vardagar kl 08:00-16:30.

Att tänka på innan du lämnar en egenanmälan

Inom specialistpsykiatrin tar vi emot dig med svårare psykiska problem, t ex djupare depression, ångestproblematik eller psykoser.

Vårdcentralen är första linjens psykiatri och du ska i första hand vända dig dit för bedömning. Du kan snabbt få behandlingsinsatser från  din vårdcentral i väntan på att eventuell remiss till specialistpsykiatrins handläggs.

Om du redan har läkarkontakt sedan tidigare, be din läkare skicka remiss till oss, då vi gärna vill ha den behandlande läkarens åsikt kring det psykiatriska vårdbehovet. Har du pågående kontakt på annan specialistpsykiatrisk mottagning, rättspsykiatrin eller beroendevården, behöver vi få en remiss därifrån för övertagande.

Journal via nätet

Från och med 3 april 2017 har Utredningsenheten e-tjänsten ”Journal via nätet”. Det innebär att du som är patient hos oss kan läsa din journal via säker inloggning på 1177 Vårdguiden. Läs mer om journal via nätet här.

Kontakt

Utredningsenheten är Psykiatri Sydvästs enhetliga remissmottagning till klinikens öppenvård och för specialistpsykiatriska bedömningar. Du som befintlig patient kan nå oss via telefon, tel 08-585 856 65. Vi har telefontid helgfria vardagar kl 08:00-16:00.

Är du ny som patient hos oss och vill ha rådgivning eller göra en egenanmälan ringer du till Jourmottagningen på 08-585 849 20.

Det går också att nå oss via 1177 Vårdguiden, där du bland annat kan be om recept, fråga om din remiss kommit in samt avboka/omboka din bokade tid.

Till dig som remittent

Du når Utredningsenheten med remiss i Take Care: PSV-Utredningsenheten

För pappersremiss:

Psykiatri Sydväst
Utredningsenheten, M56
Huddinge sjukhusområde
141 86 Stockholm