Skriv ut den här sidan

Sektioner

Psykiatri Sydväst är organiserad i tre olika sektioner, som i sin tur har enheter som tillhör varsin sektion. De tre sektionerna är: Heldygnsvårdssektionen, Öppenvårdssektionen samt Processektionen.

Heldygnsvårdssektionen

Denna sektion innefattar klinikens sex heldygnsvårdsavdelningar som alla är belägna på Huddinge sjukhusområde.

Heldygnsvårdssektionen leds av sektionschef Catharina Kevin.

Avdelningar som ingår i Heldygnsvårdssektionen:

Avdelning M48 (PIVA, psykos)
Avdelning M66 (Psykos)
Avdelning M68 (Psykos)
Avdelning M76 (Personlighet, ADHD, AST)
Avdelning M78 (Depression, ångest, OCD)
Avdelning M86 (Affektiva/bipolär)

 

Öppenvårdssektionen

Inom öppenvårdssektionen finns klinikens all öppenvård samlad. Öppenvården har mottagningar runt om i Huddinge och Botkyrka kommun samt i Älvsjö och täcker in alla de program våra patienter har möjlighet att följa. 

I öppenvården erbjuder vi dessa program:

Utredningsenheten, Huddinge sjukhus
Depressionsprogrammet, Huddinge sjukhus
Ångestprogrammet, Huddinge sjukhus
OCD-programmet, Huddinge sjukhus
Internetpsykiatri, Huddinge sjukhus

ADHD/Autismprogrammet, Flemingsberg
Personlighetsprogrammet, Flemingsberg
Psykosprogrammet TIPS, Flemingsberg
Psykosprogrammet, Flemingsberg

Psykosprogrammet, Hallunda
Traumaprogrammet, Fittja
Unga vuxna-programmet, Fittja

Dövpsykiatriprogrammet, Älvsjö

Öppenvårdssektionen leds av sektionschef Roland Säll.

 

Processektionen

Processektionen har ansvaret för processinnehåll, processenheter samt läkarbemanningen på kliniken. Här finns även de två vårdenheterna Jourmottagningen samt Konsultenheten, som både är belägna på Huddinge sjukhusområde.

Processektionen leds av sektionschef Mats Adler

 

Senast ändrad: 2016-03-15