Skriv ut den här sidan

Psykosprogrammet TIPS

TIPS riktar sig till individer mellan 18-40 år som för första gången har upplevt en psykos. TIPS utreder även fall där det kan finnas en misstanke om psykosutveckling men där symtomen kan vara diffusa. Den övre åldersgränsen kan vara flexibel i vissa fall. Du kommer i kontakt med TIPS antingen genom att göra en egenanmälan till Utredningsenheten, se kontaktuppgifter här till höger, eller via remiss från din läkare till Utredningsenheten.

Uppdrag

Mottagningens uppdrag är att behandla personer mellan 18 och 40 år som första gången söker psykiatrin på grund av psykotiska symtom.

Behandling

Patienter erbjuds behovsanpassad läkemedelsbehandling
Psykologisk behandling (t ex KBT)
Psykopedagogisk utbildning om psykos för patienter och närstående
Hälso- och kostrådgivning
Individuellt familjestöd
Kognitionsträning
Kognitiva hjälpmedel
Ansvarig läkare och kontaktperson

Vilka jobbar här?

Läkare, psykologer, sjuksköterskor, kurator, arbetsterapeut, medicinsk sekreterare

Senast ändrad: 2016-09-09