Skriv ut den här sidan

Psykosprogrammet TIPS, Flemingsberg

Psykosprogrammet TIPS erbjuder ett tidsbegränsat behandlingsprogram för dig som är 18-40 år och för första gången har upplevt en psykos. Den övre åldersgränsen kan vara flexibel i vissa fall.

Vårt uppdrag

Vi tar emot patienter mellan 18 och 40 år, som för första gången söker psykiatrin på grund av psykotiska symptom. De huvudsakliga delarna i verksamheten är psykiatrisk utredning och bedömning samt behandling av psykossjukdomar. Vi bedriver även utvecklingsarbete och forskning kring psykos och relaterade sjukdomar.

Behandling 

Utifrån nationella riktlinjer och regionala vårdprogram erbjuder vi

  • Medicinsk behandling
  • Psykiatrisk behandling
  • Psykologisk behandling ( t ex kognitiv beteendeterapi) individuellt och i grupp
  • Kognitionsträning
  • Arbetsterapeutisk utredning/Kognitiva hjälpmedel 
  • Hälsobefrämjande arbete
  • Utbildningsträffar för anhöriga och patienter

Vilka jobbar här?

Läkare, psykologer, sjuksköterskor, kurator, arbetsterapeut och medicinsk sekreterare. Vi samarbetar med Karolinska Institutet samt andra högskolor och universitet varför det är vanligt att vi har medarbetare under utbildning (t ex psykolog- och läkarutbildning) i vår ordinarie verksamhet.

Senast ändrad: 2018-01-02