Skriv ut den här sidan

Psykosprogrammet Flemingsberg

Psykosprogrammet erbjuder ett behandlingsprogram för dig med schizofreni, schizoaffektivt syndrom eller vanföreställningssyndrom.

Uppdrag

Vi tar emot patienter med schizofrenispektrumsyndrom. De huvudsakliga delarna i verksamheten är psykiatrisk utredning och bedömning samt behandling av psykossjukdomar. Vi bedriver även utvecklingsarbete och forskning kring psykos och relaterade sjukdomar. 

Behandling

Utifrån nationella riktlinjer och regionala vårdprogram erbjuder vi

  • Medicinsk behandling
  • Psykiatrisk behandling
  • Psykologisk behandling (kognitiv beteendeterapi) individuellt och i grupp
  • Psykosociala insatser
  • Arbetsterapeutisk utredning
  • Hälsobefrämjande arbete
  • Utbildningsträffar för anhöriga och patienter
  • Psykoterapi

Vilka jobbar här?

Läkare, psykologer, sjuksköterskor, kurator, arbetsterapeut, mentalskötare och medicinsk sekreterare. Vi samarbetar med Karolinska Institutet samt andra högskolor och universitet varför det är vanligt att vi har medarbetare under utbildning (t ex psykolog- och läkarutbildning) i vår ordinarie verksamhet.

 

Senast ändrad: 2017-10-12