Skriv ut den här sidan

Psykiatriska mottagningen för döva och hörselskadade

Mottagningen tar emot patienter med ångestproblematik, affektiva sjukdomar (depression/bipolära tillstånd), psykosproblematik, neuropsykiatriska problem och kognitiva funktionshinder.

Uppdrag

Målgruppen är barndomsdöva- och hörselskadade, dövblinda, flerhandikappade döva och vuxendöva. Mottagningen tar emot remisser och egenanmälningar. 

Behandling

Mottagningens huvudsakliga inriktning utgörs av problemorienterad utredning, diagnos och behandling med en helhetssyn på patienten. Inom enheten finns  en rehabilitering - och utredningsgrupp  för huvudsakligen teckenspråkiga patienter.

Vilka jobbar här?

Personalgruppen består av läkare, kuratorer, psykologer, arbetsterapeuter, sjuksköterskor. specialpedagog samt administrativ personal.

Alla medarbetare på mottagningen har kunskap och erfarenhet kring de insatser som patientgruppen har rätt till samt om den kultur som patienten tillhör.

Senast ändrad: 2016-01-28