Skriv ut den här sidan

Avdelning M48

Avdelning M48 tillhör Psykiatri Sydväst, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) och är belägen på Huddinge sjukhus.

Avdelning M48 är en akutpsykiatrisk vårdavdelning som erbjuder kvalificerad psykiatrisk vård dygnet runt. Avdelningens primära uppdrag är att vårda personer med akut försämring i psykossjukdom. Ett andra uppdrag är att vårda personer som, oberoende av psykiatrisk diagnos, uppträder hotfullt eller utåtagerande som följd av sin psykiska sjukdom. Vårdtiderna är i genomsnitt kortare än på övriga psykosvårdsavdelningar.

Avdelningen har 14 vårdplatser, och vården bedrivs huvudsakligen enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Sedan år 2010 har avdelningen även ett rikstäckande tilläggsuppdrag, som gäller att upprätthålla en beredskap för isolering och omhändertagande av personer som dömts till vård enligt Smittskyddslagen (SmL).

På avdelningen arbetar sjuksköterskor, skötare, arbetsterapeut, kurator, läkare och specialistläkare i team som har till mål att skapa och upprätthålla en vårdande relation till patienten i syfte att ge den psykiatriska vården maximal kvalitet.

Vi utför bland annat psykiatriska bedömningar, kvalificerad diagnostik och behandling, psykosociala utredningar, funktionsbedömningar, och omvårdnad i psykiatrisk heldygnsvård. Avdelningen samverkar med vårdgrannar såsom socialtjänst, beroendevård, somatisk heldygnsvård och primärvård och har ett nära samarbete med psykosöppenvården. På avdelningen finns tillgång till kvalificerad omvårdnadspersonal och läkare dygnet runt. Avdelningen erbjuder också tillgång till avslappningsrum och motionscykel.

Kontakta M48

Besöksadress:
M48, Medicingatan 8, plan 4, Huddinge sjukhusområde

Besökstider:
Vardagar 17.30 - 19.30
Helgdagar 13.30 - 16.30 samt 17.30 - 19.30

Tel:
Avdelningens expedition
08-585 804 48

Senast ändrad: 2016-10-07