Dövpsykiatriprogrammet flyttar temporärt under sommaren

Mellan den 9 juli och 3 augusti (vecka 28, 29, 30 och 31) finns Dövpsykiatriprogrammet på Röntgenvägen 3, plan 9, i Flemingsberg.

Du når oss på 1177.se eller på telefonnummer:

Växel: 08-123 389 70

SMS mobil: 073-682 29 80

Välkommen!

Under dessa sommarveckor fungerar inte bild- eller texttelefonerna.

OBS! Den 6 augusti är vi tillbaka i Älvsjö igen.